Sdružení výrobců stínící techniky a jejich částí

 

 

Sdružení výrobců stínící techniky je organizace sdružující významné výrobce a dodavatele stínící techniky v ČR

 svst

 

Sdružení si klade za cíle:

  1. stát se garantem profesionality na trhu stínicí techniky,
  2. informovat širokou veřejnost o výhodách použití kvalitní stínicí techniky, a to především v úsporách energie,
  3. s odbornou veřejností, architekty, projektanty a také akademickou obcí spolupracovat na nových vývojových projektech,
  4. zasadit se o plnohodnotné postavení moderních technologií stínění ve státních programech, např. Zelená úsporám a legislativě,
  5. zasadit se o správné a co největší využití stínicí techniky. 

 

V současné době sdružení vydává odborný časopis věnovaný oboru stínicí techniky a vrat "RTS Magazín žaluzie - rolety - vrata". Letos jsme zahájili již 5. ročník a časopis si postupně získal své čtenáře v řadách odborné veřejnosti. Aktuální informace naleznete v sekci Časopis RTS Magazín.

Jak své členy tak veřejnost informujeme o dění v oboru stínění, spolupracujeme s komorami a konfederacemi z příbuzných oborů a v neposlední řadě naši odborníci spolupracují s příslušnými orgány při tvorbě norem či legislativy.

 

Sdružení je a i do budoucna hodlá zůstat otevřené všem výrobcům působícím v oboru, kteří budou ochotni podporovat výše uvedené cíle.

 

Více informací o Sdružení výrobců stínící techniky a jejích částí naleznete na oficiáním webu sdružení: www.svst.cz

 

Od roku 2015 je firma Žaluzie24.eu přidruženým členem sdružení výrobců stínící techniky a jejich částí.

 

logo žaluzie24