Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.zaluzie24.eu

1-       Úvodní ustanovení

2-       Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

3-       Specifikace zboží

4-       Kupní cena, způsoby hrady kupní ceny

5-       Termín dodání, místo dodání, způsob dodání

6-       Potvrzení objednávky, přijetí platby

7-       Odstoupení od smlouvy

8-       Provozovatel obchodu, kontaktní a výdejní místa

9-       Vady zboží, reklamace

10-    Řešení sporů

11-    Ochrana osobních údajů

12-    Montážní podmínky

13-    EET

Příloha č. 1-  Vzor odstoupení od smlouvy

 

 

§ 1 Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zaluzie24.eu (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Ing. Tomáš Petruška (viz § 8). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

§ 2 Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy:

Zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v internetovém obchodě prodávajícího. V případně zboží, které nelze objednat v automatickém systému, bude objednávka specifikovaná po dohodě obou stran písemně (e-mailem) a odsouhlasena oběma stranami.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a montážními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě zaplacení zálohové faktury / nebo faktury (při platbě přes platební bránu PayU).

§ 3 Specifikace zboží

Zbožím se rozumí veškeré produkty prodávané v internetovém obchodě prodávajícího, které kupující může vybírat vložit do košíku a poté objednat. Specifikace jednotlivého zboží a jeho atributy (jako rozměry, barva, ovládání atd.) jsou vypsány písemně v objednávce.

§ 4 Kupní cena, způsoby platby

Kupní cena je stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě www.zaluzie24.eu, nebo je uvedena v individuální cenové nabídce prodávajícího.

Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem na základě zálohové faktury, nebo automaticky- platbou přes platební bránu PayU. V případě větších objednávek (kupní cena je vyšší než 20 000,- Kč b. DPH / objednávka) může být po individuální dohodě prodávajícího a kupujícího platba rozdělena na dílčí platby.

Slevy v procentuálních hodnotách, které se zobrazují v košíku objednávky v automatickém internetovém obchodě prodávajícího, není možné kombinovat, sčítat nebo násobit. Vždy platí jediná sleva a to nejvyšší procentní hodnoty dle velikosti nákupu, nebo dle slevového kódu jiného původu (akce, speciální sleva)

 

§ 5 Termín dodání, místo dodání, způsob dodání

Termín dodání je 5 - 10 pracovních dní pro dodání zboží vyráběného na míru dle přání kupujícího. Termín bývá kratší v období mimo letní sezónu. Termín dodání pro náhradní díly a zboží na skladě je většinou do 3-4 pracovních dnů, aktuální termíny jsou uvedeny u jednotlivého zboží na www.zaluzie24.eu. Termín dodání začíná dnem připsání kupní ceny, nebo částky zálohy kupní ceny na účet prodávajícího. U náhradních dílů s označením „skladem“ jsou díly k okamžitému vyzvednutí na prodejně prodávajícího (viz § 8).

V případě, že kupující objedná větší množství zboží, nebo množství objednaného zboží přesáhne aktuální výrobní kapacity výrobce, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

Místem dodání se rozumí adresa kupujícího, kterou kupující uvedl jako dodací adresu v objednávce, pokud tato adresa leží na území ČR, SR, nebo jiného státu, podle dohody smluvních stran. Platné tarify pro dopravu do jednotlivých států jsou zveřejněny na www.zaluzie24.eu.

Zboží bude prodávajícím zabaleno v bublinkové folii a v kartonu, tak aby při dopravě nedošlo k poškození zboží kurýrní službou.

Zboží bude dopraveno na dodací adresu spediční společností. Kupující bude o termín dodání informován spediční společností telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Termín dodání, popřípadě individuální změnu dodání si může kupující domluvit se spediční společností.

Dodání zboží kupujícímu je doloženo dodacím listem spediční společnosti.

§ 6 Potvrzení objednávky, přijetí platby

Potvrzení každé dokončené objednávky z internetového obchodu je doručeno e-mailem na adresu, kterou uvedl kupující v objednávce. Potvrzení obsahuje výpis objednávky, datum vytvoření, fakturační a dodací údaje a zálohovou fakturu (jako přílohu ve formátu.pdf), nebo fakturu-daňový doklad (v případě online platby přes platební bránu PayU)

V případě platby na základě zálohové faktury obdrží kupující na stejnou e-mailovou adresu také fakturu – daňový doklad a to neprodleně po připsání zálohové platby v dané výši a s uvedení variabilního symbolu na účet prodávajícího. (variabilní symbol, číslo účtu a jiné náležitosti pro platbu jsou vypsány v zálohové faktuře).

V případě platby přes platební bránu PayU obdrží kupující také potvrzení e-mailem od platební brány s údaji o provedené platbě a prodávajícím. Toto potvrzení slouží jako důkaz o provedené platbě.

§ 7 Odstoupení od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.

 

Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno na prodejně prodávajícího. Do 14-ti dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Vzorové odstoupení od smlouvy je k dispozici jako příloha těchto obchodních podmínek.

 

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá kupující v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující proto bere na vědomí, že zboží, které je zhotovováno a upravováno podle jeho přání, není možné vrátit do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.

 

§ 8 Provozovatel obchodu, kontaktní a výdejní místa:

Provozovatelem internetového obchodu www.zaluzie24.eu je:

Ing. Tomáš Petruška                                                                        
Strakonická 37
159 00 Praha 5 -Lahovice                                                                          
IČ:75391171                                                                                
DIČ: CZ8212065697                                                   

Platby v CZK:
Bankovní spojení: Raiffesen Bank a.s.
Číslo účtu: 2560463002 / 5500

Platby v EUR
Bankovní spojení: Raiffesen Bank a.s.
2560463002 / 5500
IBAN: CZ8355000000002560463002
SWIFT: RZBCCZPP

Kontaktní a výdejní místa:

Žaluzie24.eu, Strakonická 37, 159 00 Praha 5- Lahovice
Provozní doba: Po-Pá 08:00 - 16:30, Tel: 731 488 940

Žaluzie24.eu:  17.Listopadu 909, 738 01 Frýdek-Místek
Provozní doba: Po-St 08:00 - 16:00, Tel: 731 488 940

§ 9 Vady zboží, reklamace:

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 36 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnout záruku delší. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany kupujícího nebo jiného uživatele.

Přes veškerou snahu prodávajícího na věrné zobrazování odstínů barev v internetovém obchodě www.zaluzie24.eu bere kupující na vědomí, že barvy zobrazované na monitorech nemusí odpovídat skutečným barvám lamel, konstrukcí, nebo jiných částí produktů prodávaných prodávajícím. V případě potřeby je možné kontaktovat písemně prodávajícího a zažádat o fyzický vzorník daného produktu, nebo jeho součásti.

Kupující přejímá vlastnické právo k obalu zboží.


Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží spediční společností. V případě, že zákazník obdrží zjevně poškozený balík s rizikem poškození zboží, je povinen:

1- balík nepřevzít a nechat ho vrátit prodávajícímu kurýrem, který ho doručoval.

2- v případě, že kupující zjistí poškození zboží až po otevření balíku, je nutné toto poškození hlásit neprodleně prodejci nejpozději do 5 dnů od obdržení balíku, v případě pozdější reklamace na poškození při dopravě nemusí být na tuto reklamaci brán zřetel.

Veškeré reklamace prosíme telefonicky nahlásit na čísle: 731 488 940, po domluvě a upřesnění reklamace oficiálně podat reklamaci na reklamace@zaluzie24.eu (prosíme o popis reklamace, problému nejlépe doplnit o fotky, nebo krátké video).

V případě oprávněné reklamace hradí odeslání balíku výrobci a opravu prodávající, v opačném případě kupující.

§ 10 Řešení sporů:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

§ 11 Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré Údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

 

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

 

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu www.zaluzie24.eu, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

 

Při dokončení objednávky v internetovém obchodu www.zaluzie24.eu dáváte souhlas se zasíláním newsletteru, tedy informačního e-mailu s informacemi o produktech a novinkách prodávajícího. V každém takovém e-mailu je odkaz na zrušení zasílání těchto e-mailů. V případě, že dojde k odhlášení z tohoto newsletteru, nebude na danou e-mailovou adresu kupujícího už žádný informační mail nikdy zaslán. Četnost zasílání těchto e-mailů je maximálně 2 x měsíčně. Do odběru těchto e-mailů je možné se přihlásit také přes webové stránky www.zaluzie24.eu a to vyplněním e-mailové adresy a přihlášením této adresy k odběru newsletteru.

§ 12 Montážní podmínky:

V případě dodávky zboží včetně montáže prodávajícím platí vedle těchto všeobecných obchodních podmínek i montážní podmínky, které jsou součástí objednávky vč. montáže. Tyto montážní podmínky specifikují především bezpečnostní předpisy a stanoví rozsah prací pracovníků prodávajícího. Montážní podmínky v aktuálním znění jsou dostupné na webových stránkách  www.zaluzie24.eu

 

§ 13 EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

                                                                                                                     

Dne 28. 02. 2017
Žaluzie24.eu

 

Příloha č. 1: Vzor odstoupení od smlouvy

Prodávající:

Ing. Tomáš Petruška, obchod www.zaluzie24.eu, IČ: 75391171

Kupující:

Jméno a příjmení kupujícího, adresa, telefon, e-mail kupujícího Číslo bankovního účtu kupujícího

Věc: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží. - číslo objednávky - kód a název zboží

 

Datum: ....................................

podpis kupujícího